Dear you

Dear You Dearest youman There is an urgency Start now with breaking down your walls

Home on Earth

Toen ik onwennig op mijn knieën in de hut kroop met mijn handen op de klamme aarde wist ik niet dat mijn gereactiveerde oerweten mij alle jaren daarna zou achtervolgen. Maar nu kan ik zien dat ik op zoek was naar een aloud gegeven : gemeenschapszin en leven in lijn met de wetten van de natuur.

Herinner je

Leg je oor ten ruste op de dorre aarde korst Houd je hart vast door de hardheid van de lagen die openbreken, nu De mond van de aarde schreeuwt opdat jij haar kunt horen Open je ogen voor de ziel van de heilige Moeder de hoeder van ons Al Herinner je hoe het leven bedoeld is