Dear You
Dearest youman

There is an urgency

Start now with breaking down your walls

Toen ik onwennig op mijn knieën in de hut kroop met mijn handen op de klamme aarde wist ik niet dat mijn gereactiveerde oerweten mij alle jaren daarna zou achtervolgen. Maar nu kan ik zien dat ik op zoek was naar een aloud gegeven : gemeenschapszin en leven in lijn met de wetten van de natuur.

Leg je oor ten ruste
op de dorre aarde korst

Houd je hart vast
door de hardheid van de lagen
die openbreken, nu

De mond van de aarde schreeuwt
opdat jij haar kunt horen

Open je ogen voor de ziel
van de heilige Moeder
de hoeder van ons Al

Herinner je
hoe het leven bedoeld is